500,000  350,000 

??̛̉? ??̣̆?? ???? 10% ??̂̉?? ℎ??́ đ?̛? ????? ??̂̀? ??? ???̂́? ?ℎ?? ?ℎ? ?ℎ?́?ℎ ℎ?̀?? ??̛̉? ℎ?̀?ℎ ???????? ??̂̀ 29 ????? – ?ℎ?̛ 1 ??̛̀? ??̉? ?̛? ??́? ??̣? đ?̃ ???̂? đ?̂̀?? ℎ?̀?ℎ ??̀?? #29????? .
29 ???̂? ???? ??̃ ???? ??̛́? ??́? ??̣? ?ℎ?̛̃?? ?ℎ??̂́? ?́? ???ℎ đ?̣?,??̂̃ ?ℎ?̛?̛??, đ?̛? ???̉? ?ℎ?̛?? ?? ??́? ?ℎ?̂̀? ???? ???̣?? ??̀ ??̣?ℎ ??̛̣, đ?̣̆? ???̣̂? ??̀ ??̣? ?ℎ? ??̣? ??̉? ???́? ?ℎ??̉? ??́?, ??̂̃ ?ℎ?̣? ?ℎ? ??̣̆? ?́?. 
__________________________________
– ??????? ?-????? ??????? được dệt riêng vải độc quyền 98% cotton 2% spandex cùng những thiết kế độc đáo.
– Màu sắc: Đen / Trắng
– Size 35-100kg
– Bảo hành ??????? trọn đời
__________________________________

? Fanpage : ???????® all right reserved
Vietnam Authentic Brand since 2012
 Opening hour: 8:30 AM – 9:30 PM
ℹ️ ig: 29decemm
?Website https://29decem.vn/
#29DECEM #premium #aodoi

Xóa
Baby Face MM
Mã: N/A Danh mục: